Regisztráció

Gyors regisztráció Facebookkal

E-mailes regisztráció

Kérjük töltsd ki az alábbi űrlapot, és regisztrálj rendszerünkbe, hogy igénybevehessed nagyszerű kedvezményeinket!
- Igen, elfogadom a részvételi feltételeket.
Bezár

1.1 Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk alatt a Vivalle Group Hungary Bt. (székhely: 1111Budapest, Bercsényi u. 12., adószám:28416559-2-43, cégjegyzék száma: Cg.01-06218.679,  képviseli: Görög Tiborné), mint jelen weboldal tulajdonosa értendő. (A Vivalle Group Hungary Bt. a továbbiakban: Társaságunk, MostCsakEnnyi)

1.2 Kérjük, az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot. A weboldalunkhoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a weboldalon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyeket Ön a weboldal használatával elfogad (Megállapodás). Jelen Megállapodás Ön és a Vivalle Group Hungary Bt. között jött létre.

1.3 Jelen Felhasználási Feltételek 2013. október 1. napján léptek hatályba. A Vivalle Group Hungary Bt. fenntartja magának a jogot a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosítással egyidejűleg a módosított Felhasználási Feltételek postázásra kerül a Felhasználó által regisztráció során megadott e-mail címre. A Felhasználó a MostCsakEnnyi-vel létrejött Megállapodást az info@mostcsakennyi.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja, amennyiben az aktuálisan megküldött módosított rendelkezések figyelembe vételével már nem kíván a MostCsakEnnyiszerződéses partnere lenni. A módosított Felhasználási Feltételek megküldését követő ismételt használattal a felhasználó a módosításokat tudomásul veszi.

1.4 A Felhasználó jogai: A felhasználási feltételek csak a Felhasználó jelen Megállapodással érintett jogait érintik.

 

2. ALAPFOGALMAK

2.1 A jelen Felhasználási Feltételekben nagy kezdőbetűvel feltüntetett fogalmak jelentései a Megállapodás tekintetében a következők:

2.1.1 A"Kereskedő" minden olyan áruk, vagy szolgáltatások forgalmazásával foglalkozó harmadik személy, amelynél Kupon váltható be.

2.1.2 "Microoldal": honlapunkhoz kapcsolódó aloldal.

2.1.3 "Vásárlás": Kupon beszerzése.

2.1.4 "Regisztráció": új felhasználói fiók létesítése honlapunkon.

2.1.5 "Szolgáltatás": minden, vagy bármely Most Csak Ennyi! által jelen Honlapon (vagy más elektronikus, vagy egyéb kommunikációs csatornán a MostCsakEnnyi által) közvetített szolgáltatás, beleértve az információ- és tartalomszolgáltatást, és a tranzakciók lehetőségének biztosítását is a Honlapon keresztül.

 

2.1.6 "Kupon": olyan utalványt jelent jelen Felhasználási Feltételek keretei közt, amelyet a Felhasználó megvásárol, és amely feljogosítja a Felhasználót (kizárólag a Kupon megszerzőjét, de rajta kívül senki mást) a Kuponon feltüntetett szolgáltatások Kereskedőnél történő beváltására.

2.1.7 "Kupon-termékek": minden olyan Kereskedő által felajánlott áru és/vagy szolgáltatás, amely a Kuponon feltüntetésre kerül.

2.1.8 "Honlap": a www.mostcsakennyi.hu és annak minden microoldala

 

3. A HONLAPHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

3.1 A Felhasználási Feltételek hatálya: A Szolgáltatások, a Honlap és bármely Vásárlás jelen Megállapodás hatálya alá tartozik.

3.2 Hatály: A Honlapot, a Szolgáltatást és a Vásárlást a Felhasználók kereskedelmi forgalmon kívül, kizárólag magáncélból vehetik igénybe és tilos az oldal szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése. Az oldal számítástechnikai visszafejtése, vagy feltörése szigorúan tilos.

3.3 A hozzáférés megtagadása: A MostCsakEnnyi fenntartja a jogot a Honlap, a Szolgáltatások (vagy azok egy része), illetőleg bármely Vásárlás megtagadására.

3.4 Eszközök: A Szolgáltatás és a Honlap használatának, illetőleg a Vásárlás lebonyolításának biztosítása nem jelenti azt, hogy a MostCsakEnnyi az ehhez szükséges technikai feltételeket - telefon, számítógépes hardver beszerzése és karbantartása - is biztosítaná. A Honlap, vagy Szolgáltatások igénybevételéhez, illetőleg Vásárlás lebonyolításához internet hozzáférésre van szükség. A Szolgáltatás igénybevétele során keletkező telefonköltségekért, telekommunikációs-, és egyéb használati díjakért a MostCsakEnnyi felelősséget nem vállal.

 

4. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓKOK

 

4.1 Miért érdemes regisztrálni? A Honlap egyes funkcióinak használatához, illetőleg a Szolgáltatások egy részének igénybevételéhez Regisztráció nem szükséges. A Honlapon történő Vásárláshoz Regisztrálni kell. A MostCsakEnnyi a regisztrációt követően tudja a Felhasználónak biztosítani a megrendelések kinyomtatásához, a korábbi Vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A MostCsakEnnyi fenntartja magának a jogot a Regisztráció elutasítására, vagy a létező Fiókok törlésére.

4.2 Hogy regisztráljunk: A Regisztrációhoz meg kell adnia a nevét, városát és e-mail címét.

4.3 Jelszavak: Regisztrációkor minden Felhasználó egy jelszót ad meg fiókjához. A Felhasználó köteles jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni a Most Csak Ennyi-t, hogyha erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért, vagy bármely más ehhez kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhetővé vált. A Felhasználó felhasználói nevének és jelszavának harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy ezen harmadik személy a Felhasználó meghatalmazottjaként a Szolgáltatás és Honlap használata, illetőleg tranzakciók lebonyolítása során eljárjon. A jelszó titokban tartásának figyelmen kívül hagyásából származó minden felelősség a Felhasználót terheli.

4.4 Érvényes e-mail cím: Minden Felhasználói Fiókhoz történő Regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. A felhasználó a megadott e-mail címen keresztül veheti igénybe a Szolgáltatásokat és ide kerül megküldésre a Felhasználási Feltételek módosítása. Minden olyan Felhasználói Fiók, amely harmadik személy e-mail címével, vagy átmeneti e-mail címmel kerül regisztrálásra, külön figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Érvénytelen Felhasználói e-mail cím gyanúja esetén a MostCsakEnnyi kérheti a fiók újbóli érvényesítését.

4.5 Felhasználói Fiók zárolása: A MostCsakEnnyi fenntartja a jogot bármely Fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy más módon visszaél a Honlap vagy Szolgáltatás előírásaival.

4.6 Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven Regisztrál abból a célból, hogy a többi felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói Fiók törlésre kerül.

 

5. KUPONOK VÁSÁRLÁSA

 

5.1 Kötelező regisztráció: A MostCsakEnnyi a Honlapon keresztül olyan kuponokat értékesít, amelyek a Kereskedőknél Kupon-termékekre/szolgáltatásokra válthatók be. A Kuponok megvásárlásához Regisztráció szükséges.

5.2 E-mailek: A Vásárlás részeként a MostCsakEnnyi fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön Felhasználóinknak. A MostCsakEnnyi fenntartja továbbá a jogot, hogy a Felhasználó Fiókjával és Vásárlásaival kapcsolatos, továbbá a Honlap, a Szolgáltatások és a Kuponok változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a felhasználónak. (A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással.)

5.3 Mikor valósul meg a Kupon-ügylet: Miután a Felhasználó megvásárolta a Kupont, elfogadva a felhasználási feltételeket és a Vivalle Group Hungary Bt. megkapta a Kupon ellenértékét, az adott Kupon-ügylet lezárul (és a Vásárláshoz kapcsolódó szerződés teljesül), de csak abban az esetben, amennyiben a tranzakciót a Most Csak Ennyi a Felhasználónak küldött válaszüzenettel megerősíti (ami egyben a tranzakció elfogadását is jelenti a Most Csak Ennyi részéről).

5.4 Az elállás joga: A Kupon kézhezvételét követően, a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül Ön bármikor elállhat a szerződéstől. Ezt Ön akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, társaságunkhoz küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: info@mostcsakennyi.hu, vagy társaságunk székhelyére küldött levél formájában, feltéve minden esetben, hogy Ön a Kupont még nem váltotta be. Ebben az esetben a befizett kupon visszautalásának banki költsége Önt terheli. 

5.5 A Megállapodás kötelező ereje: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely, a honlapon lebonyolított Vásárlás jelen Megállapodás keretei között valósul meg.

5.6 Beváltás: A Vásárlást követően a Kupont a Felhasználó az adott Kereskedőnél Kupontermékekre jogosult beváltani. Az egyes Kereskedők és a Kereskedők által kínált Áruk és Szolgáltatások, amelyekre a Kupon beváltható, az adott Kuponon pontosan feltüntetésre kerülnek. A Kupon bármely jelen megállapodással össze nem egyeztethető felhasználása a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után a MostCsakEnnyi (vagy a Kereskedő) részéről.

 

5.7 FELELŐSSÉG:

 

A Vivalle Group Hungary Bt. felelősségének kizárásával minden esetben a Kereskedő

5.7.1 a Kupon termék kizárólagos értékesítője

5.7.2 felelős kizárólagosan a Kuponon feltüntetett szolgáltatás, vagy áru nyújtásáért és magáért a Kupontermékért, és

5.7.3 felelős kizárólag a Kupon beváltásáért.

5.8 Korlátozások:

(i) A Kupon másolása, értékesítése, újraértékesítése vagy bármely egyéb formájú kereskedelme tilos. Minden előbbiekre irányuló kísérlet a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után.

(ii) Amennyiben a Kupon a névértékeként feltüntetettnél alacsonyabb ellenérték fejében kerül beváltásra, a Kupon felhasználója nem jogosult a névérték és a beváltási érték közötti különbözet bármely formában történő megtérítésére. A Kuponok minden esetben csak egységes egészként válthatóak be.

5.9 Együttes felhasználás: A Kereskedő kizárólagos joga annak meghatározása, hogy a Kupon más promóciós termékekkel, Kuponokkal, harmadik személyek akcióival, vagy utalványaival összevonhatóan felhasználható-e.

5.10 Elveszett, eltulajdonított kuponok: Sem a MostCsakEnnyi, sem a Kereskedő nem felelősek az eltulajdonított vagy elveszített Kuponokért, vagy kupon hivatkozási számokért.

5.11 Lejárat: A Kupon (beleértve, de nem kizárólagosan értve ez alatt a Kupon által biztosított kedvezményeket) csak az azon feltüntetett időpontig érvényes. Az érvényességi időt követően, a fel nem használt kuponok után a MostCsakEnnyit visszafizetési kötelezettség nem terheli!

5.12 A Kuponok jellege: Minden Kupon promóciós utalvány, amelyek a névértékük alatt kerülnek forgalmazásra jelen megállapodás és a Kereskedő vonatkozó szerződési feltételei szerint.

 

6. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 A Kereskedő felhasználási feltételei: Minden Kereskedő saját felhasználási feltételekkel rendelkezik saját árui és szolgáltatásai tekintetében és a Felhasználó a Megállapodással kötelezettséget vállal ezen előírások betartására is. Ezen előírások betartásával járó felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

6.2 Valós adatszolgáltatás: A Felhasználót terheli a felelősség, hogy a Regisztráció során megadott és a felhasználói fiók részeként jelen megállapodás fennállása alatt kezelt adatok valósak, teljesek és helytállóak és egyben a Felhasználó kötelezettsége, hogy bármely adat változását a felhasználói fiók haladéktalan frissítésével jelezze a MostCsakEnnyi felé.

6.3 A Honlap, Szolgáltatások, Kuponok tartalma: A Felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a Honlapon közvetített termékek, szolgáltatások, információk megfelelnek-e igényeinek.

6.4 Ami tilos:

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem maga, sem általa harmadik személy nem használja a Honlapot, vagy a Szolgáltatást:

6.4.1 tisztességtelen, vagy ízléstelen tartalom továbbítására vagy fogadására

6.4.2 olyan trágár, sértő, obszcén, fenyegető, istenkáromló, rágalmazó üzenetek küldésére vagy fogadására, amely alkalmas bármely személy, vagy hivatalos szerv megsértésére, sérti a közbizalmat, a szerzői-, személyiségi jogokat, beavatkozik bárki köz-, vagy magánszférájába.

6.4.3 olyan anyagok fogadására, vagy továbbítására, amelyre a nem rendelkezik minden jogosultsággal, vagy felhatalmazással (a MostCsakEnnyi, vagy harmadik személyek részéről), vagy bűncselekményt, polgári jogi felelősségre vonást, vagy bármely harmadik személy jogának megsértését vonná maga után.

6.4.4 műszakilag káros anyagok (beleértve a számítógépes vírusok, logikai bombák, trójai programok, férgek, káros összetevők, hibás adatok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek vagy káros adatok) küldésére, vagy fogadására;

6.4.5 bosszúság, riadalom, pánik keltésére;

6.4.6 a telekommunikációs hálózatok által továbbított kommunikáció megszakítására, vagy megszakításának megkísérlésére

6.4.7 rendeltetésellenesen, vagy a MostCsakEnnyi szándéka szerinti rendeltetéssel ellentétes használni;

6.4.8 bármely egyéb tisztességtelen célra;

6.4.9 az általános internetes gyakorlattól eltérő célokra

6.4.10 olyan formában, amely alkalmas gyűlöletkeltésre etikai, vallási, vagy bármely kisebbségi csoport ellen, vagy hátrányosan érint bármely egyént, csoportot, szervezetet.

6.5 Tiltott használat:

Különösen tiltott a Szolgáltatások (Honlap) és a Kuponok alábbiak szerinti használata és a Felhasználó köteles tartózkodni az ilyen magatartásoktól, illetve abban megakadályozni harmadik személyeket:

6.5.1 Szolgáltatás, vagy Kupon továbbértékesítése;

6.5.2 hamis adatszolgáltatás beleértve a hamis név, cím, elérhetőség, bankkártya adatok megadását

6.5.3 a biztonsági rendszer, vagy hálózat kijátszásának megkísérlése adatok jogosulatlan megszerzésének, idegen fiókba történő belépésnek megkísérlésével;

6.5.4 a Szolgáltatáshoz (Honlaphoz) történő olyan hozzáférés, amely a rendszer indokolatlan, vagy szükségszerűtlen megterhelésével jár;

6.5.5 olyan rendszerfigyelés végrehatása, ami illetéktelen adatok megszerzésével jár;

6.5.6 kéretlen e-mail üzenetek, reklámanyagok küldése. Különösen tiltott kéretlen tömeg e-mail üzenetek küldése.

6.5.7 lánclevelek, piramis üzenetek küldése, függetlenül attól, hogy a címzett kíván-e kapni ilyeneket;

6.5.8 nagy mennyiségű levél (levélfolyam) küldése valamely személy, vagy honlap részére;

6.5.9 tisztességtelen ügyletek lebonyolítása a Most Csak Ennyi, vagy Kereskedővel (olyan harmadik személy képviseletében eljárva, akitől felhatalmazással nem rendelkezik, vagy harmadik személynek kiadva magát)

6.5.10 A Szolgáltatások, vagy a Honlap (vagy bármelyik valamely meghatározó tulajdonságának) Megállapodás ellenes használata;

6.5.11 jogosulatlan használat;

6.5.12 részvétel a Honlap, és/vagy a Szolgáltatás, vagy bármely Kuponhoz kapcsolódó jogellenes tevékenységben.

6.5.13 olyan magatartás tanúsítása, amely a MostCsakEnnyi álláspontja szerint alkalmas a Honlap, vagy a Szolgáltatás használatának, vagy élvezetésnek zavarására, korlátozására.

 

7. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A HONLAP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

7.1 A MostCsakEnnyi minden szükséges intézkedést megtesz, hogy minden esetlegesen felmerülő hibát, vagy hiányosságot annak észlelését követően a legrövidebb időn belül kijavítson. Ugyanakkor a Most Csak Ennyi nem garantálja a Szolgáltatás, vagy a Honlap hibától mentes működését (vagy a Kuponok hiba mentességét) és nem vállal felelősséget az ebből fakadó hibákért, hiányosságokért. Hiba észlelése esetén az info@mostcsakennyi.hu címen várjuk az azonnali értesítést.

7.2 A MostCsakEnnyi a webes felület jellegéből fakadóan nem garantálja, hogy a Szolgáltatás illetve Honalap használata ne szakadjon meg és hogy a Szolgáltatás keretében, illetve a Honlapon küldött információk (üzenetek) minden esetben pontosan, használhatóan, megfelelő időben megérkeznek.

7.3 A MostCsakEnnyi nem garantálja a rendszer, vagy Honlap vírusoktól, vagy egyéb káros technikai hatásoktól való mentességét.

7.4 Noha a MostCsakEnnyi megkísérli a Szolgáltatásokhoz és a Honlaphoz való zavartalan hozzáférés biztosítását, a hozzáférés bármikor felfüggeszthető, korlátozható, megszüntethető a MostCsakEnnyi részéről.

7.5 A MostCsakEnnyi fenntartja a jogot a Honlapon található bármely információ, a Szolgáltatás, vagy Kupon előzetes értesítés nélküli bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére, vagy eltávolítására. A MostCsakEnnyi jogosult a Szolgáltatáshoz/Honlaphoz történő hozzáférést javítás, karbantartás, új eszközök, vagy szolgáltatások üzembe helyezése céljából időként korlátozni

7.6 A MostCsakEnnyi fenntartja a jogot minden, az álláspontja szerint szerződésszegő tartalomhoz való hozzáférés korlátozására, szerkesztésére, eltávolítására.

 

8. FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMODÁS

 

8.1 Ha a Felhasználó (vagy bárki más, aki a Felhasználó felhatalmazásából jár el) a Megállapodással ellentétesen használja a Honlapot, Szolgáltatást, Kupont, a MostCsakEnnyi jogosult a Szolgáltatás, Honlap illetve Kupon használatának teljes vagy részleges felfüggesztésére.

8.2 A Szolgáltatás, Honlap, Kupon használatának felfüggesztése esetén a Most Csak Ennyi mindaddig megtagadhatja a használat további engedélyezését, amíg a Felhasználó a MostCsakEnnyi által előírt tartalommal és formában nem vállal kötelezettséget a további szerződésszegéstől való tartózkodásra.

8.3 A MostCsakEnnyi együttműködik minden olyan hatósággal, bírósággal, amely a MostCsakEnnyit a Megállapodást megszegő fél személyazonosságának kiadására vagy a Megállapodás megszegésének feltárására kötelezi.

8.4 A MostCsakEnnyi a 8. pontban írt bármely korlátozáson felül jogosult bármikor azonnal (részben vagy egészben):

 i) felfüggeszteni a Honlapot, vagy Szolgáltatást;

 ii) felfüggeszteni a Felhasználó Szolgáltatás, vagy Honlap használatát;

 iii) felfüggeszteni a Felhasználóval a MostCsakEnnyi feltételezése szerint (bármely formában) kapcsolatban lévő harmadik személyek részére a Szolgáltatás, Honlap használatát,

 iv) azonnali hatállyal felmondani a Megállapodást:

8.4.1 a Megállapodás megszegése estén;

8.4.2 ha alappal feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte, meg kívánta szegni a Megállapodást,

8.4.3 ha alappal feltételezhető a MostCsakEnnyivel vagy harmadik személlyel szembeni csalás, tisztességtelen eljárás.

8.5 A Most Csak Ennyi a 8. pontban írtakon felül jogosult a Megállapodást bármikor felmondani.

8.6 A felmondás jogának gyakorlása a MostCsakEnnyi részéről nem jelenti a megszűnés előtt keletkezett jogokról, vagy a Megállapodás megszegéséből fakadó kártérítés, igényérvényesítés iránti igényről való lemondást.

 

9. KÁRTÉRÍTÉS

 

9.1 A Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a MostCsakEnnyi irányába minden olyan veszteség, felelősség, költség tekintetében, amely abból fakadóan keletkezik, hogy:

9.1.1 követelés keletkezik, vagy jogi eljárás indul, vagy fenyeget a MostCsakEnnyivel szemben harmadik személyek részéről:

a) a Honlap, vagy Szolgáltatás felhasználó általi igénybevételével;

b) Kupon használatával;

c) a Szolgáltatás, vagy Honlap Felhasználó jelszavával történt használatával kapcsolatosan; vagy

9.1.2 a szerződés megszegésével kapcsolatban.

9.2.A MostCsakEnnyi nem jogosult az esetlegesen hozzá beérkező panaszok meglétének, valódiságának és esetleges okának kivizsgálására.

 

10. FELELŐSSÉG

 

A MostCsakEnnyi semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Megállapodásból vagy az Megállapodással kapcsolatban felmerülő közvetett, eseti, különleges vagy egyéb kárért. A MostCsakEnnyi felelősségének mértéke semmilyen esetben nem haladhatja meg a Felhasználó által a követelést megelőző hat hónapban kifizetett összeget.

 

11. ADATVÉDELEM

 

12. HIRDETÉSEK

12.1 A MostCsakEnnyi jogosult hirdetéseket elhelyezni a Honlap teljes felületén, és a Szolgáltatás nyújtása során bármikor. A hirdetések a MostCsakEnnyi igénye szerint folyamatosan változtathatóak, de a hirdetésekből azok jellege egyértelműen megállapítható, így jól megkülönböztethetőek a Honlapon szereplő egyéb szolgáltatásoktól és termékektől.

12.2A Felhasználó igénye szerint dönthet a hirdetések megtekintése vagy figyelmen kívül hagyása mellett.

12.3 Bármely hirdetés közzé tehető a MostCsakEnnyi megbízásából eljáró harmadik fél által.

12.4 Semmilyen felhasználói személyes adat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) nem kerül felhasználásra a hirdetések közlése során. A Honlapon történő navigáció megkönnyítéséhez és személyre szabásához partnereink cookie-kat telepítenek a Felhasználók számítógépére. A cookie kis méretű, szöveges fájl, amelyet adatkövetési célokkal helyeznek el a Felhasználó számítógépén, és amely az adott Felhasználóról tartalmaz személyt nem azonosító adatokat. Ezen cookie-khoz a Most Csak Ennyi-nek nincsen sem hozzáférése, sem ellenőrzése fölöttük. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de átállíthatóak a böngésző beállításai, és letilthatóak a cookie-k.

 

13. KÜLSŐ WEBOLDALAK

13.1 A Honlapon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezek a linkek kizárólag felhasználóink kényelmét szolgálják, nem pedig hozzájárulást a Most Csak Ennyi részéről ezeknek a weboldalaknak a tartalmához. A MostCsakEnnyi nem vállal felelősséget a külső weboldalak tartalmának vagy anyagainak pontosságáért. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy rálinkel a külső weboldalakra, ezt kizárólag saját felelősségére teszi. Írásos engedély hiányában a Felhasználó sem a Honlapon, sem a mikrooldalakon nem helyezhet el hiperlinkeket. A MostCsakEnnyi fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor visszavonhassa ezt az engedélyt.

 

 

14. SZERZŐI JOGOKÉS VÉDJEGYEK

 

14.1 Bármi, ami a Honlapon található, beleértve a mikrooldalakat, Most Csak Ennyi kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével lett felhasználva. Az oldal, vagy mikrooldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése, mély linkelése, vagy megváltoztatása a Most Csak Ennyi engedélye nélkül szigorúan tilos. A Megállapodás megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.

14.2 Az Honlap és a mikrooldalak szerzői jog által védett anyagot, logót és egyéb védett információt tartalmaznak, többek között, de nem kizárólag szöveget, szoftvert, fényképet, videót, grafikát, zenét. A Honlap teljes tartalma kollektív műként élvez védelmet a magyar szerzői jogi törvények szerint. A szerzői jog a Most Csak Ennyi-t illeti a tartalom kiválasztásában, koordinációjában, elrendezésében és terjesztésében, valamint az eredeti tartalmakat illetően. A Felhasználó a tartalmat egészében vagy részben sem módosíthatja, teheti közzé, közvetítheti, vehet részt továbbításában vagy eladásában, készíthet belőle új művet vagy használhatja fel. A Felhasználó a szerzői jog védelme alá eső anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki vagy mentheti el.

14.3 A MostCsakEnnyi vagy a jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül a letöltött anyag másolása, terjesztése, közvetítése, közlése vagy kereskedelmi célú felhasználása tilos, kivéve ha a szerzői jogi törvény másképp nem rendelkezik. Amennyiben a szerzői jog védelme alá eső anyag másolását, terjesztését vagy közlését engedélyezték, a szerző, a védjegy vagy egyéb copyright jelzés megváltoztatása vagy törlése tilos. A Felhasználó elismeri, hogy a szerzői jog védelme alá eső anyag letöltésével nem válik jogtulajdonossá. A Honlapon vagy a mikrooldalakon, illetve a Kölyökkupon tulajdonában lévő, vagy a MostCsakEnnyi által működtetett oldalakon elhelyezett védjegyek nem kerülnek köztulajdonba, a MostCsakEnnyi kizárólagos tulajdonát képezik.

14.4 A Felhasználó nem tölthet fel, tehet közzé vagy más módon tehet elérhetővé az oldalon olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények, vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül. A Kölyökkupon nem vállalja a felelősséget, hogy a Felhasználót ellássa arra vonatkozó utalással vagy segítséggel, hogy mi tartozik a fenti törvények hatálya alá. Kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre a fenti törvények megsértéséből adódó károkkal kapcsolatban. Az oldalon vagy a mikrooldalakon történő bármilyen anyag közzétételével a Felhasználó garantálja, hogy az anyag tulajdonosa kifejezetten engedélyezi a Kölyökkupon számára a jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos jogot, hogy a MostCsakEnnyi az anyagot (egészében vagy részben) felhasználja, átalakítsa, testre szabja, közzétegye, lefordítsa és terjessze a világon bárhol, más művekbe illessze bármilyen formában, bármilyen médián keresztül, bármilyen ma ismert vagy a jövőben kifejlesztett technológiával az adott anyaggal kapcsolatban létező szerzői jog teljes mértékében. A Felhasználó ahhoz is hozzájárul, hogy bármely más Felhasználó az anyaghoz hozzáférhessen, megtekinthesse, elmenthesse vagy reprodukálja a végfelhasználó személyes felhasználására. A Felhasználó ezennel feljogosítja a MostCsakEnnyit, hogy a Felhasználó által az oldalon vagy a mikrooldalakon közzétett bármilyen anyagot szerkessze, másolja, kiadja és terjessze.

14.5 A MostCsakEnnyi fenntartja magának a jogot, hogy azonnali hatállyal felmondja a Megállapodást bármilyen Felhasználóval, amint a MostCsakEnnyit a jogtulajdonos vagy a jogtulajdonos törvényes ügynöke a szerzői jog megsértéséről értesíti.

 

15. MÁRKANEVEK ÉS LOGÓK

 

A MostCsakEnnyi márkanév és logó a Vivalle Group Hungary Bt. tulajdona. A Vivalle Group Hungary Bt. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A MostCsakEnnyi honlapján megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.